ምቕታል ጀጋኑን ጅግንነትን -ካልኣይ ክፋል

ብኹሉ ዝከኣሎም ንነዊሕ ዓመታት ደሞም እናፍሰሱን እናሰንከሉን ዝቃለሱ ዝነበሩ ቅኑዓት ተጋደልቲ..፡


ግዱድ ድኽነት ንስደት

ኣብዚ ዝሓለፈ 15 ዓመታት፡ ካብ ኤርትራ ልዕሊ ዕጽፊ ናይቶም ቅድሚኡ ኣብ ዝነበረ 40 ዓመታት...